Treballa amb nosaltres

Adreça: Avinguda del Maresme, 21
08320 El Masnou, Barcelona

Telèfon: 93.540.92.66

e-mail: tresmacarrons@tresmacarrons.com

Horari de cuina:
Migdia de 13:30 / 15:30
Nits de 20:30 / 22:30

Dies de tancament:
Diumenge nit, dilluns i dimarts

Tractaments de Dades de Caràcter Personal
Tresmacarrons garanteix el tractament confidencial de les dades personals dels usuaris, així com, d’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.

Així mateix, Tresmacarrons informa a l’usuari que les instal·lacions, sistemes i fitxers en les quals s’alberguen les dades personals compleixen amb les mesures de seguretat establertes en el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automàtics amb dades de caràcter personal.