Política de privacitat

ULTIMA VERSIÓ: 24 de gener de 2020

 
D’acord amb el previst al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 o Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, és obligació de qui hagi de tractar dades de caràcter personal informar a les persones físiques sobre els motius i les finalitats de la captació d’aquestes dades. En aquest sentit, disposem la següent Política de Privacitat i Cookies per tal de complir amb els deures que tals lleis ens imposen.
  

1. Quines dades personals tractarem i d’on s’obtenen?

Dins de la pàgina web hi ha tres formes de què vostè, com a Usuari, ens aporti dades de caràcter personal:
  
A l’enviar-nos un correu electrònic: La nostra web disposa d’un correu genèric de contacte: tresmacarrons@tresmacarrons.com. En cas que la utilitzi per enviar-nos un mail, és possible que hàgem de captar i tractar les següents dades de caràcter personal: nom i cognoms, correu electrònic, direcció o telèfon.
  
Al participar en alguna de les nostres activitats online: Eventualment, Tresmacarrons podrà proposar-li activitats o promocions en les quals se li podrà demanar que proporcioni certa informació personal per a participar-hi o formar-hi part. En tal cas, l’informem que tan sols li demanaríem el seu nom i cognoms i una adreça de correu electrònic de contacte. En qualsevol cas, les accions seran sempre voluntàries i vostè serà lliure de triar si desitja participar-hi.
  
A l’enviar-nos un missatge per les nostres xarxes socials: Tal com també li indiquem en l’espai de Contacte de la web, també pot contactar o seguir-nos a través de les nostres xarxes socials d’Instagram, de Facebook i Twitter. En tals casos, és possible que per a respondre-li al seu missatge o pel simple fet de seguir-lo, estiguem tractant les dades personals que vostè hagi facilitat en tals plataformes: nom i cognom, fotografia de perfil, correu electrònic o domicili.
  

2. Com utilitzem la informació que recopilem?

Les dades recollides en els canals anteriors s’utilitzaran sempre amb les finalitats indicades quan se’ns van ser facilitades. A manera de resum, tals propòsits són:
  
– Per contactar amb vostè o respondre a qualsevol tipus de dubte o suggerència que ens hagi fet arribar.
  
– Par a participar en alguna de les nostres activitats o promocions online.
  
Alhora, li indiquem que un cop hàgem acomplert a les anteriors finalitats i, en tot cas, al cap de sis mesos, les seves dades seran eliminades de les nostres bases de dades.
  

3. Ús compartit de la seva informació personal

Des de Tresmacarrons no compartirem ni cedirem la seva informació personal amb ningun tercer amb excepció de les obligacions legals que puguin ser aplicables.
  
No obstant l’anterior, en cas de venta del negoci o fusió amb un tercer, l’informem que l’empresa adquirent podrà obtenir la seva informació per a complir amb els fins que l’unien amb Tresmacarrons.
  

4. Política de xarxes socials

Tal com li hem indicat anteriorment, és possible que contacti amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials. En aquest sentit, indicar-li que tenim els següents perfils en actiu:
  
Instagram: @Tresmacarrons
  
Facebook: /Tresmacarrons
  
Els anteriors perfils els utilitzem tant com a una eina de comunicació de les nostres activitats com per a posar-nos en contacte amb els nostres seguidors. No obstant això, nosaltres no disposem del control absolut dels nostres perfils per la qual cosa estarà subjecte a les polítiques de privacitat i d’ús de dades personals de tals plataformes. En aquest sentit, li facilitem un enllaç a elles per tal que pugui llegir-les detingudament:
  
Política de Privacitat de Instagram
Política de Privacitat de Facebook
Política de Privacitat de Twitter
  

5. Altres assumptes de Privacitat

Professionals individuals. D’acord amb l’article 19 de la nova LOPD en cas que se’ns facilitin, directament o indirectament, dades de contacte d’empresaris individuals, de professionals liberals o de persones que realitzen tasques en nom d’una persona jurídica, tals dades seran tractades exclusivament per a mantenir un tracte professional. Tal excepció, lògicament, no aplicarà si tal persona ens indica que ens contacte dins del seu àmbit personal i/o fora del seu àmbit professional o mercantil.
  
Dades públiques. Tal com es disposa a l’article 9.2.e del RGPD en el tractament de dades dels seus perfils en xarxes qualsevol dada pública subsumible dins de les categories especials es considerarà que ha esdevingut manifestament pública en compartir-la vostè per la xarxa social.
  

Resum dels aspectes claus

  

Responsable: Tresmacarrons, SL
  

Direcció: Avinguda del Maresme, 21, Barcelona.
  

Correu Electrònic: tresmacarrons@tresmacarrons.com.
  

Finalitat: Les teves dades de caràcter personal, dins de tresmacarrons.com seran utilitzades per les següents finalitats:
  

– Contacte: Gestionar totes les sol·licituds d’informació, suggeriments o comentaris que em puguis efectuar respecte a la informació disposada en la meva pàgina web o a la meva activitat. En aquest cas, les dades personals es conservaran el termini mínim per a realitzar la gestió de contacte i, com a màxim, durant un termini de 6 mesos.
  

– Promocions: Gestionar qualsevol activitat o promoció iniciada per Tresmacarrons. En aquest cas, les dades personals es conservaran el termini mínim per a realitzar la gestió i, com a màxim, durant un termini de 6 mesos.
  

Legitimació: La base legal per al tractament de les seves dades serà sempre el seu consentiment bé sigui atrogat directament per una casella tipus check-box disposada dins la web bé sigui atrogat indirectament a l’enviar-nos un correu electrònic o un missatge de contacte.
  

Encarregats del tractament: Les dades no seran cedides a tercer per al seu tractament
  

Drets: Vostè té a la seva disposició els següents drets:
  

– Dret d’accés – Entès com el dret a obtenir informació de les dades personals de què disposo.
  

– Dret a la rectificació – Dret a sol·licitar la rectificació de totes les dades inexactes que tingui sobre tu.
  

– Dret a la supressió – Poder sol·licitar la supressió d’aquelles dades quan aquests ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
  

– Dret a la limitació – Sota determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades de caràcter personal, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  

– Dret a la portabilitat de les dades – Per a aquells tractaments automatitzats, podràs rebre, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, les dades personals que ens hagis proporcionat i/o sol·licitar que aquests siguin transmesos a un altre responsable del tractament.
  

Per a dur a terme qualsevol d’aquests drets et pots posar en contacte amb mi a través de correu electrònic indicant-me quina sol·licitud desitges formular. En aquest sentit, jo mateix et facilitaré el formulari necessari i els passos a seguir per a dur-lo a terme. O, si ja disposes del formulari i coneixes el que has de fer, pots enviar-me’l tu directament.
  

Així mateix, l’informem que pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades a través de la seva pàgina web (www.agpd.es), per a qualsevol tema relacionat amb l’exercici de drets, especialment, quan no li hàgim satisfet en aquest.


Política de Cookies

Una de les característiques d’aquesta pàgina web és que no utiliza cookies de tercers per a funcionar.
  

Les cookies són arxius informàtics que s’instal·len en l’equip (ordinador, mòbil, tablet…) d’un usuari que visita una pàgina que disposa d’un fragment de codi dins del seu web que ordena al scrip la seva creació. La finalitat de les cookies pot ser molt diversa. N’hi ha que permeten la navegació o experiència web de l’usuari (cas de les cookies tècniques), unes altres serveixen per a instal·lar algun recurs propi de la web (cookies pròpies) i unes altres serveixen perquè un tercer obtingui informació com a dades estadístiques de la web (cookies de tercers).
  

Actualment, i segons estableix l’article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (o LSSI), els prestadors de serveis de la societat de la informació podran utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (entre d’altres, cookies) en els ordinadors dels usuaris sempre que prèviament hagi informat de l’existència i utilitat d’aquestes i els usuaris hi hagin atrogat el seu consentiment per a usar-les.
  

No obstant l’anterior, les obligacions tan sols l’han de complir aquells que instal·len cookies en l’ordinador de l’usuari (alguna cosa que aquesta pàgina no fa), o, aquells que instal·lin cookies que no siguin d’índole tècnica. I aquest és precisament el cas de www.tresmacarrons.com que no utilitza cap tecnologia d’emmagatzematge i recuperació de dades que no siguin de tipus tècnic. D’aquí a què la nostra web no disposi d’un avís de notificació en doble capa ni li sol·liciti l’acceptació de cookies.
  

Informar-lo, però, que a nivell estadístic utilitzem la plataforma Matomo un software que, oportunament configurat, s’instal·la dins del servidor de la web i és capaç de llegir i interpretar informació tècnica (logs) que els usuaris deixen al visualitzar la web. Informació tal com: el país d’accés; el dispositiu, navegador i versió pel qual s’accedeix a la web; l’hora d’entrada i el temps estimat de la visita; la IP aproximada de l’usuari; o el lloc pel qual s’accedeix (via abreujador d’enllaços, entrada directa o “Paraula clau no definida de Google”). Tota ella informació bàsica per al protocol HTTP de visualització de pàgines web.
  

Potser penses que tot això són ximpleries, però creu-me, no ho són. Les cookies i tecnologies similars capten molta informació personal que se sol utilitzar amb finalitats de publicitat comportamental, espionatge o assetjament. Per aquest motiu, et recomano que regularment procedeixis a la desinstal·lació de cookies i elements similars del teu navegador. Per si t’interessa, et facilito alguns enllaços:
  

A Google Chrome, vagi a: Configuració->Privacitat->Configuració de Contingut->Cookie. Per a obtenir més informació accedeixi al següent enllaç: Support Google.
  

A Safari, vagi a: Preferències-> Privacitat. Per a obtenir més informació accedeixi al següent enllaç: Support Apple
  

a Firefox, vagi a: Proferències->Privacitat. Per a obtenir més informació accedeixi al següent enllaç: Support Mozilla
  

A Internet Explorer, vagi a: Eines->Opcions d’Internet->Privacitat->Avançada. Per a obtenir més informació accedeixi al següent enllaç: Support Microsoft


Canvis en la Política de Privacitat

Ens reservem el dret a modificar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. En cas de produir-se una modificació, s’actualitzarà la data d’actualització fixada al inici d’aquesta Política de Privacitat la qual marcarà la data d’inici de vigència de l’actualització. És la seva responsabilitat revisar l’esmentat apartat periòdicament per informar-se de qualsevol modificació.
  

L’ús continuat del nostre lloc web després de la publicació d’aquesta Política de Privacitat revisada significarà la acceptació de l’esmentada Política de Privacitat.